Apr 4, 2017

கணினி அறிவு

உத்தமம் என்றோர் அமைப்பு செயல்படுகிறது. ஒவ்வொரு வருடமும் சர்வதேச தமிழ் இணைய மாநாட்டை நடத்துகிறார்கள். இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் கனடாவில் நடைபெறும் மாநாடு பதினாறாவது மாநாடு. கனடாவில் நடத்துகிறார்கள். மாநாட்டு ஆய்வரங்கக் குழுவைச் சார்ந்த முனைவர் சவிதா விவரங்களை மின்னஞ்சலாக அனுப்பியிருந்தார். 

மாநாட்டுக்கு யார் வேண்டுமானாலும் ஆய்வுக்கட்டுரைகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம். கட்டுரை தேர்ந்தெடுக்கப்படுமாயின் கனடாவுக்கு அழைப்பார்கள். ‘போக்குவரத்து செலவை கட்டுரையாளர்களே செய்து கொள்ள வேண்டுமா?’ என்று கேட்டிருந்தேன் போக்குவரத்துச் செலவை அவர்கள் தந்துவிடுவதாக பதில் அனுப்பியிருந்தார்கள். ஆனால் அதில் ஒரு குழப்பம். பயணப்படி தருவதாக இல்லையென்று சொல்லிவிட்டார்கள்.

நல்லதொரு வாய்ப்பு. 

இன்னும் பத்து நாட்களில் (ஏப்ரல் 15)க்குள் இரண்டு பக்கத்தில் சுருக்கமாக (abstract) அனுப்பி வைத்துவிட்டால் போதும். முழுமையான ஆய்வுக்கட்டுரையை எழுத ஜூன் வரைக்கும் அவகாசம் இருக்கிறது. இந்த ஆய்வுகளை எல்லாம் தமிழில் செய்திருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. எந்த மொழியில் வேண்டுமானாலும் செய்திருக்கலாம். அதைத் தமிழுக்கு எவ்வாறு கொண்டு வர முடியும் என்பது குறித்து விவாதிப்பதுதான் மாநாட்டின் நோக்கம் என்பதால் ‘நம்முடைய ஆய்வு/ஆய்வு தமிழில் இல்லையே’ என்று யோசிக்க வேண்டியதில்லை. எந்த மொழியில் இருந்தாலும் சரி- தமிழுக்கு பயன்படுமா என்று பார்க்கலாம்.

உதாரணமாக ஆண்டராய்டு, விண்டோஸ் ஆப்களில் வேலை செய்கிறவர்கள் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கக் கூடும். அவர்கள் சற்றே மெனக்கெட்டால் ஒரு நல்ல கட்டுரையைத் தயார் செய்துவிட முடியும். தங்களுடைய துறை அறிவை சமர்ப்பித்தால் போதும். யாராவது ஒருவர் அதன் பிறகு இதைத் எப்படித் தமிழுக்குப் பயன்படுத்தலாம் என்று சிந்திக்க ஆரம்பித்துவிடக் கூடும்.

அலைபேசிகள்/கையடக்கக் கருவிகள்/கணினி ஆகியவற்றில் அறிவு மிகுந்த நண்பர்களுக்கு தகவலைச் சொல்லிவிடுங்கள். தமிழுக்காக இத்தகைய பன்னாட்டு கருத்தரங்குகள் மிகப்பெரிய அளவில் நடைபெறுவது அற்புதமான விஷயம். இத்தகைய மாநாடுகள் குறித்தான செய்திகளை பரவலாக எடுத்துச் செல்வதே கூட தமிழுக்கு நம்மால் செய்யக் கூடிய சிறு பங்களிப்பாக இருக்கும்.

கட்டுரைகளுக்கான தலைப்புகள்:
 • இயல்மொழிப் பகுப்பொய்வு – தமிழ்ச்சொல்லாளர் (சொற்பிழை திருத்தி, சந்திப்பிழை திருத்தி, இலக்கணத்திருத்தி முதலியன) 
 • எழுத்துப் பகுப்பொய்வு -Text Analytics/Mining (ex: word frequency, paraphrases, automatic textual encoding), உணர்ச்சிப் பகுபாய்வு -Sentiment Analysis, ஆவண வகைப்படுத்தல் - Document Classification, உருப்பொருள் பிரித்தெடுத்தல் -Entity Extraction 
 • இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு, தமிழ்ப் பேச்சுப் பகுப்பொய்வு, எழுத்துரை-பேச்சுரை மாற்றிகள், தேடுபொறிகள், தமிழ்த் திறனொய்வு நிரல்கள், மின்னகராதி அமைத்தல் முதலியன.(Natural Language Processing (NLP) applications in Tamil, Spellchecker, Grammar checker, Text Analytics/Mining, Sentiment Analysis, Speech recognition, TTS Systems, Search engines, Machine Learning, Machine Translation, Data-mining, etc.)
 • மொழித்தொகுப்பு ஆய்வு (Corpus linguistics)  
 • ஒளிஎழுத்துணரி, கைஎழுத்துணரி (OCR and Handwriting Recognition)
 • கையடக்கக் கணினிகளில் தமிழ்ப் பயன்பாடும் அவற்றின் செயலிகளைத் தரப்படுத்துதலும், இக்கருவிகளில் பயன்படுத்தத் தேவையான தமிழ்க்கணினி குறுஞ்செயலிகள் (முக்கியமாக ஆப்பிள், ஆண்டிராய்டு, விண்டடோஸ்) 
 • திறவூற்றுத் தமிழ் மென்பொருள்கள், தன்மொழியாக்கம் (Localization)
 • தமிழ் இணையம், தமிழ் வலைப்பூக்கள், விக்கிப்பீடியொ, சமூக இணையதளங்கள், தமிழ் மின்நூலகங்கள், மின்பதிப்புகள், இணைய, கணினிவழி தமிழ்நூல்கள் ஆய்வு, கையடக்க மின்படிப்பான்களில் தமிழ் நூல்கள், தமிழ் மின்வணிகம் மற்றும் பிற தமிழ்ப் பயன்பாட்டு நோக்குடன் தயாரிக்கப்பட்ட கணினி மென்பொருள்கள்  (Tamil content and delivery via Internet: Blogging, microblogging, Wikipedia, Podcasting, social networks)
 • எண்ணிம ஆவணப் பாதுகாப்பு, எண்ணிமத்திரட்டுகள் (Tamil Digital Library, Digital Archiving)
 • தொடர்புறு தரவுகள் (இணைப்புத் தரவு)- Linked Data, தமிழில் பொருளுணர் வலை ( Semantic web); தரவுக் காட்சிப்படுத்தல் -Data Visualization 
 • கற்றல் மேலாண்மை அமைப்புகள் (Learning Managements Systems),  மெய்நிகர் கல்விச்சூழல் (Virtual Learning)
 • எண்ணிமப் பாதுகாப்பு -Digital Preservation, எண்ணிம நூலகம் -Digital Library, எண்ணிம ஆவைகம் -Digital Archive, இணைப்புத் தரவு -Linked Data, மெய்ப்பொருளியம் – Ontology 
விதிமுறைகள்:

மாநாட்டு ஆய்வரங்குகளில் கட்டுரை படைக்க விரும்புவோர் தங்கள் படைக்க இருக்கும் கட்டுரையின் சுருக்கத்தை ஏ-4 (A4) தாள் அளவில் இரண்டு பக்கங்களில் ஏப்பிரல் 15 தேதிக்குள் cpc2017@infitt.org என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். 

கட்டுரைச் சுருக்கமானது குறிப்பிட்ட ஒரு தொழில்நுட்பத் திட்டப்பணியைப் பற்றிய முக்கியத் தகவல்கள் ஆய்வு முறைகள் ஆய்வடிப்படையில் கண்ட முடிவுகள் ஆகியவற்றைத் தெளிவாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும். தலைப்பை அறிமுகம் செய்யும் பொதுவொன கட்டுரைச் சுருக்கங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட மாட்டாது. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுரைச் சுருக்கங்களின் அடிப்படையில் தேர்ந்ததெடுக்கப்பட்ட கட்டுறைகளை மாநாட்டுக் குழு ஆய்வரங்கத்தில் படிக்கடவோ (oral presentation), சுவரொட்டி காட்சிக்கட்டுரைகளாகவோ  (poster presentation) ஏற்கும். 

கட்டுரைச் சுருக்கம் மற்றும் கட்டுரை தமிழ் ஒருங்குறி (யூனிக்கோட்) அல்லது தமிழ் அனைத்து எழுத்துருத் தரப்பாடு (TACE) ஆகிய குறியேற்றங்களில் மட்டும் பெற்றுக்கொள்ள இயலும் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கட்டுரைச் சுருக்கம் ஆங்கிலத்திலோ (அ) தமிழிலோ (அ) தமிழும் ஆங்கிலமும் தேவையறிந்து கலந்தோ நீங்கள் படைக்கலாம். 

மாநாட்டுக்குழு உங்களின் படைப்புகளை ஆய்ந்தறிந்து மாநாட்டில் படைக்கும் தரம்கொண்ட கட்டுரைகளைத் தேர்வு செய்யும். தேர்வு செய்யப்பட்ட கட்டுரைகளின் விவரம் அதற்கான ஆசிரியர்களுக்கு மே 15-ஆம் தேதிக்குள் உறுதிப்படுத்தப்படும். 

முழுக் கட்டுரையை 4 பக்கங்களுக்குக் குறையாமலும் 6 பக்கங்களுக்கு மிகாமலும் ஒளியச்சுக்கு ஏற்றவாறு சூன் 15 ஆம் நாளுக்குள் அனுப்பவேண்டும். 

கட்டுரை எழுதும் கட்டுரையாளர்கள் ஒருவரேனும் மாநாட்டில் கலந்துக்கொண்டு கட்டுரையை ஆய்வரங்குகளில் நேரில் படைக்க வேண்டும். மாநாட்டில் பங்குபெறாமல் அல்லது ஒருவருக்காக வேறு ஒருவர் கட்டுரைகளைப் படைக்க இயலாது என்பதையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். 

முக்கியமான நாட்கள்:

இருபக்க ஆய்வுச்சுருக்கம் அனுப்ப இறுதி நாள்: ஏப்ரல் 15 
ஏற்பு முடிவு அறிவிப்பு : மே 15 
அச்சடிக்க இறுதி வடிவில் 4-6 பக்க முழுக் கட்டுரை அனுப்ப இறுதி நாள் : சூன் 15 
மாநாடு நடைபெறும் நாட்கள் : 2017 ஆகத்து மாதம் 25, 26, 27 

உத்தமம் பற்றி:

உத்தமம் (INFITT) “உலகத் தமிழ்த் தகவல் தொழில்நுட்ப மன்றம் (உத்தமம்)” (InterNational Forum of Information Technology for Tamil (INFITT)) என்ற நிறுவனம் அமெரிக்க நாட்டில் பதிவு செய்யப்பட்டு இயங்கி வருகிறது. 

இந்த நிறுவனத்தின் முக்கியக் குறிக்கோள்களில் ஒன்று தமிழ்த் தொழில் முனைவோர், தமிழ்க் கணினியாளர்கள், நிரலர்கள், பேராசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் ஆகியோரை ஒருங்கிணைக்க முனைவதாகும். இதன் உறுப்பினர்கள் இந்தியா, இலங்கை, சிங்கப்பூர், மலேசியா, வட அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் உள்ளனர்.

இந்நிறுவனத்தின் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கை ஆண்டுதோறும் தமிழ் இணைய மாநாட்டை உலகெங்கிலும் பல நாடுகளில் தொடர்ந்து நடத்திவருவதாகும். இந்நிறுவனம் ஆண்டு தோறும் தமிழ் மாநாடு நடத்தி வருகின்றது. இது வரை 15 மாநாடுகள் நடைபெற்றுள்ளன. விபரங்களை விக்கிப்பிடீயாவில் காணலாம்.

கருத்தரங்கு:

உலகத் தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்ப மன்றத்தின் (உத்தமம்) 16வது தமிழிணைய மாநாடு 2017, கனடொவில் தொரொண்டடொ (Toronto) மாநகரில், தொரொண்டடொ பல்கலைக்கழக சுகார்பரோ (Scarborough) வளாகத்தில் ஆகஸ்ட் மாதம் 25-27 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளது 

இக்கருத்தரங்கு வாட்டர்லூ பல்கலைக்கழகத்தின் பாங்கு அறிதிறன் இயந்திர அறிவுத்திறனுக்கான நடுவத்தின் ஆதரவோடும், தொரொண்டடொ பல்கலைக்கழகம், சுகார்பரோவின் ஆதரவோடும் நடைபெறுகின்றது. ஐ.இ.இ.இ கனடா (IEEE Canada) ஆதரவு தந்துள்ளது. தமிழ்க்கணிம சார்ந்த எல்லாத் தலைப்புகளிலும் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இவ்வாண்டு மாநாட்டுக்கருத்தரங்கில் ஆழ்தமிழின் அழகும் ஆழக்கற்றல் திறனும் (Deep Learning) என்பதும் தமிழில் தரவு அறிவியல் (Data Science) என்பதுமாக இரண்டு கருத்துமுழக்கங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. 

இதர தகவல்கள்:

மாநாட்டில் படைக்கப்படவுள்ள கட்டுரைகள் அச்சிட்ட மாநாட்டு மலராகவும் மின்பதிப்பாகக் குறுந்தகடு வழியாகவும் வெளியிடப்பட உள்ளது. மாநாட்டுக் கட்டுரைத் தொகுப்பு நூலகங்களுக்கான பன்னொட்டு தொடர்பதிப்புச் சீரெண்ணுடன் (ISSN) வெளியிடப்படவுள்ளது. 

தேர்ந்தெடுக்கப்படும் கட்டுரைகள் சிறப்பு வெளியீடாக உத்தமத்தின் வாயிலாக வெளிவரவிருக்கும் இதழிலும், உலகக் கணினிமொழியியல் ஆய்விதழ்களிலும் வெளியிடப்படும்.

மாநாட்டு ஆய்வரங்கக் குழு:
 • முனைவர் ந. தெய்வசுந்தரம், சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் 
 • முனைவர் ச. இராஜேந்திரன், அமிர்தா பல்கலைக்கழகம்
 • முனைவர் ஆ. க. இராமகிருட்டிணன். இந்திய அறிவியற்கழகம், பெங்களூர் 
 • முனைவர் டி.வி. கீதொ, அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 
 • முனைவர் த. நாகராசன்,  S. S. N. பொறியியல் கல்லூரி, சென்னை
 • முனைவர் கிரீம் கிர்சுட்டு, டொரண்டோ பல்கலைக்கழகம்
 • முனைவர் கு. கல்யாணசுந்தரம், ஈ.பி.எப்.எல், இலூசான், சுவிட்சர்லாந்து 
 • முனைவர் வாசு அரங்கநாதன், பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகம்
 • முனைவர் கெரால்டு பென், டொரண்டோ  பல்கலைக்கழகம், கனடா
 • முனைவர் இரொ. ஸ்ரீராம், கிரசண்ட் பல்கலைக்கழகம், தமிழ்நாடு 
 • முனைவர் வே.வெங்கடரமணன், டொரண்டோ பல்கலைக்கழகம்
 • முனைவர் கு. தபொன்னம்பலம், வாட்டர்லூ பல்கலைக்கழகம், கனடா
 • முனைவர் சவிதா இராமசாமி, இன்ஃபோக்காம் ஆய்வுக் கழகம், சிங்கப்பூர் 
 • முனைவர் செ இரத்தினவேலு, இண்டராக்சன்ஸ் கார்ப்பொரேசன், சிகாகோ
 • முனைவர் மாலா நேரு, அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 
 • திரு இல. கொ. நற்கீரன், டொரண்டோ பல்கலைக்கழகம், கனடா 
கேள்விகள்/சந்தேகங்கள் இருப்பின்:

தமிழிணைய மாநாடு 2017-இல் கட்டுரையைப் படைப்பது பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருப்பின் அவற்றை cpc2017@infitt.org என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்.

வாழ்த்துக்கள்!

3 எதிர் சப்தங்கள்:

விஜய் said...

இந்த தகவலை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி
தமிழ் செய்தி

செல்வா said...

ஐயா,

நீங்கள் வலைப்பதிவில் எழுதியுள்ள கருத்து பிழையானது.

//‘போக்குவரத்து செலவை கட்டுரையாளர்களே செய்து கொள்ள வேண்டுமா?’ என்று கேட்டிருந்தேன் போக்குவரத்துச் செலவை அவர்கள் தந்துவிடுவதாக பதில் அனுப்பியிருந்தார்கள்.//

போக்குவரத்துச்செலவை மாநாட்டுக்குழுவினர் ஏற்கவியலாது. முனைவர் சவிதா அவர்களுக்கு எழுதியது சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் (Keynote speaker) அல்லது பட்டறை நடத்துவோர் (Workshop/Tutorial organiser) ஆகியோருக்கானது. கட்டுரையாளர்கள் அனைவருக்குமல்ல. வலைப்பதிவில் திருத்தம் செய்ய வேண்டுகின்றேன்.
செ.இரா. செல்வக்குமார்
தலைவர், 16-ஆவது தமிழிணைய மாநாடு - தொராண்டோ, கனடா

செல்வா said...

கனடாவில் தொராண்டோவில் நடக்கவிருக்கும் கருத்தரங்கைப் பற்றித் தாங்கள் எழுதி பல்லோருக்கும் அறியத்தந்தமைக்கு மிக்க நன்றி.
ஓரு திருத்தம் வேண்டி முன்னர் கருத்திட்டிருந்தேன். அதனைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டுகின்றேன்.